Газов консултант

 
Услугата "Газов консултант" е насочена към клиенти, които желаят да се газифицират, но нямат време и възможност да преминат през процеса на присъединяване. За тази цел ние извършваме целия процес вместо Вас, до момента в който физически имате газ.
Услугата включва:
1. Попълване и подаване на заявление за присъединяване, получаване на съгласие за присъединяване, предоставяне на клиента на договор за присъединяване и придвижване на договора към газоразпределителното предприятие. Няма нужда Вие да ходите физически до клиентски център и да се занимавате с попълването и подаване на документи;
2. Съдействие при заплащане на необходимите такси към съответното газоразпределителното дружество (пращаме на необходимите платежни документи към клиента и проследяваме плащането);
3. Организиране на провеждането на първоначален технически преглед на вътрешната газова инсталация на клиента от оторизиран за целта Технически надзор по избор на Изпълнителя; Ако желаете ние ще ви препоръчаме фирма за Технически надзор;
4. Подаване на всички необходими документи към газоразпределителното дружество, необходими за удостоверяване на законносттаи изправността на вътрешната газова инсталация.
5. Подаване на искане за загазяване на инсталацията (пускане на газ).
Ако желаете да се абонирате за услугата, попълнете формата по-долу и ще получите отговор до 24 часа. 
 
Заявка за услугата "Газов консултант"
Моля посочете Вашия точен адрес: град/село, квартал, улица, номер, бл., вх., ет. и ап.