Лаборатория за ниски сметки

 
Generix Gas като един от лидерите в Смарт управлението предоставя уникална по-рода си услуга за одит на вашите газови уреди и свързаните към тях инсталации, с цел оптимизация на работата на системата. Крайната цел е да сме сигурни, че вашата системата работа достатъчно добре, че да не плащате по-високи сметки.
Ако имате съмнение че сметките за отопление, които плащате за газ са високи или отоплителната ви система не доставя необходимия комфорт в дома ви, тази услуга е точно за Вас!
Услугата включва:
1. Техническо обследване на газовите уреди (предимно котела) за проверка дали уреда е оптимално настроен, и дали има дефекти и наслагвания в горивната камера или други елементи, които водят до неправилно горене и по висока консумация на газ.
За тази цел ние извършваме анализ на горивните газове на котела и тяхното съдържание, както и настройките на останалите параметри, чрез използването на съвременни уреди и Смарт софтуер за анализ. Работим с 99% от газовите уреди използвани на българския пазар.
2. Техническо обследване на отоплителната инсталция за проверка за оптимален размер на радиаторите, разположение на отоплителните тела, диаметри на тръбите и др.
Обследването се извършва на място и трае не повече от 30 минути. Ако се установи неправилна настройка на газовия уред, той се пренастройва на място, веднага, в рамките на цената заплатена за услугата по обследване.
Ако се установят отклонения от работата на газовия уред, които изискват подмяна на елементи или по-сложна процедура за почистване на газовата камера, както и при установени проблеми в отоплителната инсталация, ние ви изпращаме доклад с предписания за промените, които е необходимо да бъдат направени, за да подобрите работата на системата. Допълнително ще ви препоръчаме Смарт система за управление на отоплението, която ще доведе до икономия на енергия.
Ако желаете да заявите посещение на място и да се възползвате от нашата услуга попълнете формата по долу:


 
 
Заявка за услугата "Лаборатория за ниски сметки":
Моля посочете Вашия точен адрес: град/село, квартал, улица, номер, бл., вх., ет. и ап.