Поддръжка на газови и отоплителни инсталации

 
Много важно е след изграждане на газовата и отоплителната инсталация да се подсигури нейната адекватна и навременна поддръжка.
Нашите технически специалисти имат дългогодишен опит в изграждането, ремонта и поддръжката им.
Ние съветваме:
- правете ежегодни прегледи на газовата и отоплителната си инсталация. Най-добре, преди началото на отоплителния сезон.

- газовите уреди винаги трябва да се проверяват за износени елементи и аксесоари и наличието на наслоявания в горивната камера или други елементи. Навременно почистване на горивната камера увеличава многократно живота на уреда и намалява рисковете от авариране на котела.

- отоплителната системата трябва да е винаги добре обезвъздушена. Въздухът в нея води до нарушения в нормалното и функциониране, изразяващо се в липсата на греене в някои радиатори. Обезвъздушавайте системата си редовно.

- поддържайте налягането на течността в системата в нормите предвидени за нея. Недостатъчното количество течност в инсталацията води липсата на греене в радиаторите на горните етажи. Всяка система е индивидуална и налягането в нея е различно.

- в случай на източване на инсталацията заради ремонт, напълнете системата веднага след ремонта. Парното не трябва да стои празно дълго време. В противен случай може да се запуши, а при следващото пълнене на системата да се появят течове. В случай, че ви се налага да източите системата, най-добре потърсете специалист, с каквито ние разполагаме.

- използвайте филтър преди котела и задължително антикорозионна течност в отоплителната система. Това ще гарантира че ако има натрупани корозионни и други частици от металните елементи на отоплителната инсталация, те няма да попадна в котела и бойлера и да доведат до неговата повреда.
Осигурете професионална поддръжка за вашите инсталации, като се възползвате от нашата услуга за абонаментна годишна поддръжка. Нашите специалисти ще направят всички необходими действия за да работи вашата система безпроблемно и да се повиши нейния живот, както и на уредите свързани към нея.